BASINA VE KAMUOYUNA DUYURU

     BASINA VE KAMUOYUNA DUYURU

 

5 milyon beş yüz bin kamu çalışanı ve emeklilerini de ilgilendiren 2022 ve 2023 yıllarına ait, 6. Dönem Toplu İş Sözleşmesi imzalanarak, 25.08.2021 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmıştır. İmzalanan sözleşme Sendikal hak ve özgürlükleri içermediği gibi, Uluslararası sözleşmeler (ILO 21-28 sayılı sözleşmesi) T.C. Anayasası’nın 90. ve 51. Maddelerine, 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Kanunu’nun 28 ve 32. Maddelerine aykırıdır. Sözde toplu sözleşmenin uygulanması aşamasında tam bir ortaoyunu oynanmıştır. Kamu emekçilerinin temsilcileri ne yazık ki o masada yoktu. Devleti temsilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve yine devlet eliyle örgütlenmiş asla kamu emekçilerini temsil etmeyen sözde yetkili yandaş konfederasyonların kamu emekçilerini tatmin etmeyecek bir ihanet sözleşmesinin altına imza koymaları kabul edilemez. 2022 yılı ilk 6 ay için %5, ikinci altı ay için %7 ve 2023 birinci dönemi için %8, ikinci  dönem ise % 6 olarak belirlenen ücret artışı tam bir sefalet ücretidir. Çünkü içinde bulunduğumuz 2021 yılı ilk 6 ay için reel enflasyon %50’yi geçmiştir. Ülkemiz ekonomisinin giderek daha da kötüleştiği dönemde önümüzdeki 2 yılda 5 milyon beş yüz bin emekçiyi sefalete sürükleyecek bu sözleşme asla kabul edilemez. Bir başka yanı Sayın Bakan Vedat Bilgin’in haddini aşan hukuk tanımaz sözleridir. Bazı sendikalardan “merdiven altı sendikaları diye bahsetmesi asla bir devlet ağzı olamaz. Olsa olsa merdiven altından gelenlerin ağzı olur. Yandaş konfederasyonlar ve Sayın Bakan şunu iyi bilmelidir. 30 yıldır yürütmüş olduğumuz kamu emekçileri sendikal hareketi bedel ödeyerek bugünlere gelmiştir. Geçmişte kamu emekçilerinin sendikal hak ve özgürlük talepleri karşısında “memurun da sendikası mı olur” diyerek karşı çıkanlar sendikacı diye bugün bu sözleşmeyi imzalamakla gerçek yüzlerini bir kez daha ortaya koymuştur. Ayrıca, sözleşmenin mali haklar bölümüne eklenen “ sendika aidatından doğan zararın telafisi” 3 ayda bir ödenmekte olan 134,85 Tl’nin 2022 yılından geçerli olmak üzere 400Tl’ye çıkarılmış olması ve bunun sözde sendikaları güçlendirmek adına bir silah gibi kullanılmak istenilmesi Anayasa’ya yasalara ve insanlığa aykırıdır. Özellikle Sayın Bakan’ın “bazı sendikalar çok konuşuyor” şeklindeki ifadesi suçtur. 

Biz Tarım Orman-İş Sendikası olarak sendikal ilkelerimizi “hak verilmez alınır” temeli üzerine inşa ederek yürüttük. Ayrıca bilinmelidir ki meşruiyet yasalardan önce gelir. Bugün geldiğimiz noktada kamu emekçilerinin emekleri üzerinde söz ve karar sahibi olmaları ve haklar belirlenirken işverenle eşit koşullarda tarafsız toplu iş sözleşmesi masasında müzakere sonucu hakların belirlenmesini savunuyoruz. Aksine, yandaşlık üzerinden biat kültürü ile hakların alınamayacağını söyledik, söylemeye de devam edeceğiz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in toplu imza töreni sonrası, yapmış olduğu %1’in altında kalan sendikalar yararlanamayacak açıklaması hukuksuzdur, hiçbir yasal dayanağı yoktur. Sayın Bakan şunları bilmeniz gerekir.

 • Tarım Orman-İş Sendikası emekçiler kurdu, emekçiler büyüttü ve sonsuza kadar yaşatacak
 • Tarım Orman-İş Sendikası emekçilerin yanı sıra, ülkenin tarımına ormanlarına ve doğasına sahip çıkan tek sendikadır.
 • Tarım orman-İş sendikası yürütmüş olduğu faaliyetlerle sadece ülkemizde değil, kendisini dünyaya kabul ettirmiş emek örgütüdür.
 • Tarım Orman-İş BWI (İnşaat ve Ağaç İşçileri Enternasyonali) üyesidir.
 • Tarım Orman-İş Birleşmiş Milletler Göç İdaresi’nin düzenlediği Uluslararası çalışmalara katılmış tek sendikadır.
 • Tarım Orman-İş Sendikası UNCDD (Çölleşme ve Erozyonla Mücadele) üyesidir.
 • Tarım Orman-İş Dünya Ormancılık Şura’sına akredite edilmiş tek sendikadır.
 • Tarım Orman-İş FSC (Orman Yönetim Konseyi) üyesidir.
 • Tarım Orman-İş üyeleri adına bütün sendikaların toplamının iki kadar dava açarak kazanan sendikadır.
 • Tarım Orman-İş Tarım ve Orman Bakanlığı’nın çıkartmış olduğu 22 yönetmeliği iptal etmiş tek sendikadır.
 • Tarım Orman-İş alanına hizmet sunan (tarımda gezici ve geçici işçiler, ormanda güvencesi çalışan orman köylüleri vb) yangınla mücadele ve sel baskını gibi afetlere müdahale eden tek sendikadır.

Burada sayamayacağımız faaliyetlerimiz vardır. Sendikamıza üye olan emekçiler namuslu ve onurlu insanlardır. Sizlerin yandaşlığı asla sendikamızı yıpratamaz.

Buradan kamu emekçilerine seslenmek isteriz. Bizler 30 yıllık sendikal mücadelemizde bizi engelleyenlere “biz çocuklarımıza onurlu bir gelecek bırakacağız. Ya siz!...) sorusunu sorduk. Bu anlamıyla çocuklarımız ve ülkemizin geleceği adına yapmamız gereken hiçbir mücadeleden geri durmadık ve durmayacağız! Bu onurlu yürüyüşte tüm emekçileri birlikte mücadeleye çağırıyoruz.

 

 

 

 

 

TARIM ORMAN-İŞ MYK ADINA                                    Şükrü DURMUŞ      

                                    Genel Başkan Bu haberi paylaşın...