İŞ YERİ SORUNLARI ÖNEMLİ

Sayı : TOİ.02-175/ Tarih:15/05/2012 Konu : İş Yeri Sorunları
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE


Sendikamız Tarım Orman-İş ( Tarım Orman Hayvancılık ve Çevre Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası) Genel Merkez Yöneticilerinin Genel Müdürlüğümüze bağlı Taşra Kuruluşlarında yapmış olduğu İş yeri gezilerinde tespit ettiği bazı hususları Makama bildirme gereği duymuştur.

-Özellikle Koruma hizmetlerini yürütmekte olan Orman Muhafaza Memurlarının yeterli olmadığı, hatta birçok İşletme Şefliğinde bir memurun oluşu Koruma, Üretim ve diğer ormancılık faaliyetlerinin aynı memur tarafından yürütülüyor olması bir çok eksikliğin yanı sıra sakıncalar da oluşturmaktadır.


-Bazı Orman İşletme Şefliklerinde ( Bolu Or. Böl. Müd. Mudurnu-Taşkesti Orm. İşl. Şefl.) asaleti tasdik olmayan (6 Aylık) Orman Muhafaza Memuru tek başına korumaya gönderilmekte, tek başına zabıt tutmakta fakat aday memur olduğu için kendisine zati silah verilmemektedir. Bu durum Orman Muhafaza Memuru Görev Yönetmeliği ve Toplu Koruma Yönetmeliğine aykırı bir durumdur.


-Genel Müdürlüğümüz Taşra Kuruluşlarında yeteri kadar Orman Muhafaza Memuru olmamasına rağmen dengesiz bir dağılımın olduğu, özellikle Merkez Birimlerinde yığılmaların olduğu bilinmektedir.
-Bazı Orman Muhafaza Memurlarının büro hizmetlerinde işlendirildiği, fiilen araziye çıkmış gibi 49. Madde Tazminatından yararlandırıldığı, bu durumun 6245 sayılı Harcırah Kanununa aykırı olmasının yanı sıra fiilen arazi koşullarında çalışan memurların ise ödeneklerinin azaltılmasına da yol açmaktadır.

Yukarıda belirttiğimiz hususların Makamınızca değerlendirilerek olumsuzlukların giderilmesini ve Sendikamıza bilgi verilmesini;

Gereğini arz eder çalışmalarınızda başarılar dileriz.Medet YÜCEL               Şükrü DURMUŞ
Genel Mali Sek.            Genel Başkan

Cuma, 18 Mayıs 2012 09:13Bu haberi paylaşın...