KADER DEĞİL CİNAYET!

Sendikamız Tarım Orman-İş iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri kapsamında yürütmekte olduğu çalışmaların sonuncusunu Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü’ne Bağlı Yenice Orman İşletme Müdürlüğünde gerçekleştirmiştir. 18.08.2020 tarihinde eğitime gidilen orman köyünde 17 yaşındaki Alper Arslan güvencesiz işçinin yaşamını yitirmesi bizleri ve çalışan orman köylülerine derin üzüntü yaşatmıştır. Sendikamızın yürütmekte olduğu salgından korunma ilk müdahale ve isg eğitiminin ne kadar önemli olduğu bu kaza sonucu bir kez daha önem kazanmıştır. Riskli sektörler içinde bulunan orman işçiliğinin sosyal güvenceden yoksun, ve hiçbir güvenlik tedbirinin alınmadan yapılıyor olması ve bu alanda işverenin OGM (Orman Genel Müdürlüğü) yani kamu kurumu olması vahim bir durumdur.  Son yıllarda Türkiye ormanlarının kamusal faydadan öte sermayenin rantı uğruna kuralsızca işletilmesi iş kazalarının da giderek yoğunlaşmasına yol açmaktadır. Amenajman planlarına göre, ülke genelinde 10 milyon metreküp olması gereken üretimin 2020 yılı için 40 milyon metre küpe çıkartılması ormanlarımıza yapılan en büyük darbedir. Bu anlamıyla Sendikamız TOİ hukuksuz uygulamalara karşı, kurum yöneticilerini tekrar uyarma gereği duymaktadır. Çok uluslu birkaç şirketin çıkarları uğruna, Türkiye ormanlarına verdiği zarar yıllarca düzeltilemez. Ayrıca, çalışma yaşamındaki kuralsızlık ve iş kazalarının birinci sorumlusu Orman Genel Müdürlüğü’dür. Bu haberi paylaşın...