SENDİKAMIZ TARIM ORMAN-İŞ 10 YAŞINDA!

TARIM ORMAN-İŞ 10 YAŞINDA
Sendikamız Tarım Orman-İş 6 Nisan 2010 yılında kurularak Kamu Emekçileri sendikal mücadelesinde onurlu yerini almıştır. Sendikamızın kuruluşunun 10. yılını çok daha görkemli bir şekilde kutlayabilmek isterdik. Ne yazık ki içinde bulunduğumuz koşullar sendikamızın kuruluş yıldönümünde bir arada olmamızı engelliyor. Ülkemiz ve tüm dünya Corona (Covid-19) salgını ile mücadele etmektedir. Bu yıkıcı salgında doğayı sistemli bir şekilde sömüren kapitalist sistemin büyük rolü olduğu hiçbir şekilde unutulmamalıdır. Dünyadaki canlılık, ormanlarımız, meralarımız, yeraltı ve yerüstü kaynaklarımız, akarsularımız, sermayenin çıkarları doğrultusunda heder edilmektedir. Sendikamız Tarım Oman-İş III. Olağan Genel Kurulu'nda oy birliği belirlediği "YAŞANABİLİR BİR DÜNYA MÜMKÜN" sloganını yaşama geçirme mücadelesini yılmadan ve kararlılıkla sürdürmektedir.
- Kamu Emekçileri için insana yaraşır bir ücretin, özlük hakları ve çalışma koşullarının sağlanması
- Tarım ve ormancılık sektöründeki hizmetin sosyal devlet anlayışına uygun bir anlayışla sunulmasının sağlanması,
- Emek mücadelesinin "Hak verilmez alınır" ilkesi doğrultusunda sınıfsal bir dayanışma ile yürütülmesi
-Sendikal hak ve özgürlüklerin uluslararası normlara uygun hale getirilmesi
-Çalışanların emeklerinin karşılığı belirlenirken sendikaların bağımsız toplu sözleşme masalarında yerini alması
- Hak taleplerinin karşılık bulmadığı uzlaşmazlık durumunda grev hakkının kullanılması
-Mücadelenin yürütüldüğü alanlarda temel insan haklarına dayalı demokrasi ilkelerine sahip çıkarak evrensel değerler doğrultusunda hareket edilmesi,
Değerli mücadele arkadaşlarım, emekçiler ve emek dostları! Tarım Orman-İş 6 Nİsan 2010 tarihinde bir tohum olarak toprağa düştü, fidan oldu, ağaç oldu. Nihayetinde ortak dayanışmamız ile orman oldu. "Sensiz bir eksiğiz, Bugün bize katıl!" sloganını birlikte haykıralım. İNSANA YARAŞIR , YAŞANABİLİR BİR DÜNYA MÜMKÜN!
"Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür
ve bir orman gibi kardeşçesine
Bu davet bizim."
Nazım Hikmet RAN

Sendikal mücadelemizi bir arada kutlayacağımız günlere olan inançla...
Dayanışmayla;

Şükrü DURMUŞBu haberi paylaşın...