GÖREVDE YÜKSELME VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV SONUCUNA İTİRAZ DİLEKÇESİ

………………………………..ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KANALI İLE

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE SUNULMAK ÜZERE

………………………………. ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE

 

Adı SOYADI                        :………………………………………………..

Görevi                                 :………………………………………………..

Görev Yeri                          :…………………………………………………..

TC No:                                 :………………………………………………..

Konu                                    :

Orman Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği yazılı Sınavı’nda başarılı olmama rağmen sözlü Mülakat sonucu elenmiş olmam hukuksuzdur. Sözlü sınav sonuçlarına itirazımdır.

 

Halen …………………….. Orman Bölge Müdürlüğü ……………………….. Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı  ………………………….. Orman İşletme Şefliğinde Orman Muhafaza Memuru olarak görev yapmaktayım. Orman Genel Müdürlüğünün 19/Ekim/2019 tarihinde açmış olduğu Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yazılı sınavında ……. Puan alarak ön elemeyi geçip, mülakata girmeye hak kazandım. ………/Ocak/2020 tarihleri arasında yapılan sözlü mülakatta tarafıma 3 soru sorulmuş olup; tamamını eksiksiz cevapladım. Sınav sonuçları açıklandığında tarafıma ………. Puan verildiğini ve sözlü mülakatın 70 puanın altında kalması sebebi ile elenmiş olduğumu öğrendim. Bu durum hukuksuzdur, sınav komisyonunun yanlı ve kasıtlı olarak puanımı düşük gösterdiği çok açıktır.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sözlü mülakatın yanlı ve taraflı olduğu konusunda itiraz etmekteyim. 18/04/1999 tarih ve 23670 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Genel Yönetmeliğine aykırılık olduğu gibi, bu uygulamaya ilişkin Yüksek Yargının da emsal kararları mevcuttur. Danıştay II Dairesinin 2016/7249 Esas sayılı kararında da sözü geçen kurallara uyulmadığı çok açıktır. Söz konusu kararda adayların katıldığı sözlü sınav öncesinde, sınavda sorulacak soruların önceden hazırlanması,  her adaya sorulan soruların ve verilen cevapların kayda geçirilmesi, adayların verdiği yanıtlara hangi komisyon üyesince, hangi notun takdir edildiğinin tutanakta ayrı ayrı gösterilmesi açıkça belirtilmiştir. Söz konusu emsal kararda da belirtilen hususların yerine getirilmediği, sorulan soruların tamamına doğru cevap vermeme rağmen başarısız sayılmama itiraz ediyorum.

Gereğinin yapılmasını arz ederim.    …../01/2020

 

Adres:  ………………………………………………………………                                                               Adı SOYADI

…………………………………………………………………………….                                                           ………………………………...Bu haberi paylaşın...