ORMANCILARIN HAFTALIK 2 GÜNLÜK İZİN ve GÜNLÜK 8 SAATLİK ÇALIŞMA HAKKINI SENDİKAMIZ SAYESİNDE KAZANDIĞINI BİLİYOR MUSUNUZ?

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, memurların günlük çalışma süresinin 8 saat, haftalık çalışma süresinin ise 5 iş günü ve toplam 40 saat olmasına rağmen bu çalışma süresi çoğu zaman 6 gün zaman zamanda 7 günü bulmaktaydı. Sendikamız Tarım Orman-İş ormancılık hizmet kolunda başta Orman Muhafaza Memurları, İşletme Şefleri, Şoförler, Amenajman Heyetlerinde Çalışanlar, Kadastro Komisyonlarında ve diğer ormancılık faaliyetlerini yürütmek için arazi koşullarında çalışmakta olan memurlarımızın, yasalarla belirtilen normal çalışma sürelerinin dışında işin gereği fazla çalışmalarına ilişkin 2010 yılında hukuki bir süreç başlatmıştır.

Sendikamız öncelikle 17.12.2010 tarih ve 560 sayılı yazıyla kuruma başvuru yapılmış ve bu hukuksuzluğun temelini oluşturan 24.06.1988 tarih ve 4251 sayılı Orman Muhafaza Memurlarının izin durumu konulu Tamimin yürürlükten kaldırılması talebinde bulunulmuştur. Orman Genel Müdürlüğü 1 yılı aşkın bir süre Koruma Dairesi ve Personel Dairesi Başkanlığı arasında yazışmalar yapılmış ve çözüme yönelik bir sonuca varılamadığından sendikamız Tarım Orman-İş 07.09.2011 tarihinde Danıştay 12. Dairesi Başkanlığına başvurarak 2011/8581 sayılı davayı açmış ve kazanmıştır! Orman Genel Müdürlüğü Danıştay 12. Dairesince davaya ilişkin savunma talebinden hemen sonra 30.12.2011 tarih ve 1012 tamim emri ile 24.06.1988 tarih ve 4251 sayılı Tamim’in yürürlükten kaldırıldığını bildirmiştir.

Yönetmeliğin yürürlükten kaldırılmasından sonra memurların izin almaksızın il dışına çıkışlarında hiçbir engel kalmamıştır. Ayrıca, önceden aksine bir emir tebliğ edilmediği sürece haftalık izinleri Cumartesi ve Pazar günüdür. Olağanüstü hallerde çalışmaları durumunda fazla çalışma ücretleri her yıl Bütçe Kanunu ile açıklanan saat ücreti üzerinden ödenecektir.Bu haberi paylaşın...