Hukuksuz Çalışmaya Son

ORMANCI ÇALIŞANLARA DUYURU

Sendikamız Tarım Orman-İş ( Tarım Orman Çevre ve Hayvancılık Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası ) Ormancılık hizmet kolunda başta Orman Muhafaza Memurları, İşletme Şefleri, Şoförler, Amenajman Heyetlerinde Çalışanlar, Kadastro Komisyonlarında ve diğer ormancılık faaliyetlerini yürütmek için arazi koşullarında çalışmakta olan memurlarımızın, yasalarla belirtilen normal çalışma sürelerinin dışında işin gereği fazla çalışmalarına ilişkin hukuki bir süreç başlatmıştır.


657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, memurların günlük çalışma süresinin 8 saat, haftalık çalışma süresinin ise 5 iş günü ve toplam 40 saat olmasına rağmen bu çalışma süresi çoğu zaman 6 gün zaman zamanda 7 günü bulmaktadır. Yürütülen ormancılık faaliyetlerinin zaman zaman olağanüstü dönem içermesi nedeni ile fazla çalışma süresine ihtiyaç duyulabilir. Ama bu çalışmanın karşılığı olağan üstü halin ortadan kalkmasına müteakip ( Yangın, Toplu Kaçakçılık vb. gibi ) çalıştırılan süreye oranla memurun izinli sayılması yada iş kanununda belirtildiği gibi fazla çalışma bedelinin ödenmesi gerekirken, bu güne kadar böyle bir uygulamanın yapılmadığı bilinmektedir. Bu durum başta 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 99. Maddesi, Anayasa’nın 18. Maddesi ve ülkemizin de üyesi olduğu İLO’ ( Uluslar Arası Çalışma Örgütü) nun 29 sayılı sözleşmesine aykırılık içerdiğinden bu hukuksuzluğun giderilmesi süreci başlatılmış olup; Öncelikle 17.12.2010 tarih ve 560 sayılı yazımızla kuruma başvuru yapılmış ve bu hukuksuzluğun temelini oluşturan 24.06.1988 tarih ve 4251 sayılı Orman Muhafaza Memurları’nın izin durumu konulu Tamimin yürürlükten kaldırılması talebinde bulunulmuştur.


Kurum ( Orman Genel Müdürlüğü ) 1 yılı aşkın bir süre Koruma Dairesi ve Personel Dairesi Başkanlığı arasında yazışmalar yapılmış ve çözüme yönelik bir sonuca varılamadığından Sendikamız Tarım Orman-İş 07.09.2011 tarihinde Danıştay 12. Dairesi Başkanlığına başvurarak 2011/8581 sayılı davayı açmıştır.


Açılan dava öncelikle hukuksuz yönetmeliğin iptali ve ardından geriye dönük 5 yıl süre ile normal mesai dışında fazla çalışan personelin fazla çalışmalarının karşılığında İş Kanunu Hükümleri’ne göre fazla çalışma bedelinin ödenmesini sağlamak içindir (fazla çlışma ücreti Maliye ve SGK’ da uygulanmaktadır).


Orman Genel Müdürlüğü Danıştay 12. Dairesince davaya ilişkin savunma talebinden hemen sonra 30.12.2011 tarih ve 1012 tamim emri ile 24.06.1988 tarih ve 4251 sayılı Tamim’in yürürlükten kaldırıldığını bildirmiştir.
Sonuç olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Anayasamız ve Uluslar arası sözleşmelere göre de Ormancılık faaliyetlerini yürüten personelin diğer Kamu görevlerinden farklı bir uygulamaya tabi tutulamayacağı açıktır. Yürütülen faaliyet gereği, Memurun günlük 8 saat, haftalık 40 saat (5 iş günü) fazla çalışmasına ihtiyaç duyuluyorsa öncelikle çalıştırılacak personelin rızası alınmak koşulu ile çalıştırılması , yapacağı fazla çalışmanın karşılığının ödenmesi gerekmektedir.
Yukarıda belirttiğimiz hususlara uyulmasını, uymayan yöneticiler hakkında sendika olarak yasal takipçi olacağımızın bilinmesine;


Gereğini arz eder çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Perşembe, 08 Mart 2012 14:20Bu haberi paylaşın...