TÜM ORMANCI ÇALIŞANLARA DUYURU

Orman Genel Müdürlüğü İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı'nca, AKAD Akdeniz Ağaç ve Orman Ürünleri Üreticileri Derneği'nin 03.09.2018 tarihli dilekçesine istinaden, 26.09.2018 tarihinde yayımlanan Tamim Emri, İLO' nun 22 ve 28 sayılı sözleşmelerine, Anayasamızın18. Maddesine ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 99. Maddesine aykırıdır. Devlet memurlarının günlük çalışma süresi 8 saat, haftalık çalışma süreleri ise 40 saat-5 işgünüdür. Herhangi bir tamim emri kanunun ve Anayasa'nın üstünde değildir. Bu nedenle ilgili emre riyayet edilmemesi, zorla çalıştırılmak istenen memurların hangi sendika üyesi olursa olsun sendikamız ile irtibat kurmaları önemle duyurulur.Bu haberi paylaşın...