TBMM TARIM ORMAN KOMİSYONUNA KATILDIK

TBMM'de görüşülmekte olan DSİ Kuruluş Kanunu'nda yapılan değişiklikler ve Orman Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine ilişkin Tarım Orman Komisyonu çalışmalarına Sendikamız adına katıldım. Konuk sıfatıyla söz alarak torba yasaya orman emekçilerinin temel sorunlarının çözülebilmesi için, ek yapılması önerisinde bulundum. Yapmış olduğum konuşmada, orman emekçilerinin ne Ülkemizde ne de dünyada örneği olmayan bir çalışma düzeniyle çalıştıkları ne yazık ki sahiplerinin olmadığını ifade ettim. Ayrıca tasarıya çok küçük eklemeler yapmak suretiyle orman emekçilerinin bir çok sorununun çözülebileceğini vurguladım. Örneğin orman çalışanlarının şehitlik haklarından yararlanmaları, fiili hizmet haklarından yararlanmaları kurumlar arası ücret dengesizliğini ortadan kaldıracak ek bir ödemenin verilmesi ve bu ödemenin mağduriyet bölgeleri düşünülerek kademeli uygulanması, fiilen kolluk kuvveti (orman muhafaza memurları, koruma amirleri ve şoförler) görevini yürütenlerin de kolluk kuvvetleri haklarından yararlanmaları (yıpranma, risk tazminatı, taşıma ruhsatlı silah ve harç muafiyeti vb) önerildi. Ayrıca, yasa tasarısında bulunan orman mühendisi ve orman muhafaza memuru alımında KPSS puanına ek olarak, mülakat yapılmasının hem Anayasa hem de genel yönetmeliğe aykırı olduğu ifade ettim. Bu maddenin taslaktan çıkarılmasını önerdim. Kanun tasarısının geneli üzerinde görüşmeler bugünlük tamamlanmış olup maddeler üzerinde de sırası geldiğinde taleplerimiz tarafımızdan tekrar dile getirilecektir. Taleplerimizle ilgili, önergemiz AKP, CHP, MHP ve HDP vekillerinin bir çoğuna imzalattırılmıştır. Yasallaşması ve torba yasada yerini almaları için takipçisi olacağımızın bilinmesini önemle duyuruyoruz. MYK Adına Şükrü DURMUŞBu haberi paylaşın...