6831 SAYILI ORMAN KANUNU KAPSAMINDA TBMM TARIM ORMAN KOMİSYONUNDA SENDİKAMIZ GÖRÜŞ BİLDİRECEK

15 Mart 2018 tarihinde TBMM'de Tarım Orman Komisyonu'nda 6831 Sayılı Orman Kanunu Kapsamında bazı maddelerin değiştirilmesine ilişkin, komisyon çalışmaları başlayacaktır. Müracaatımız sonucu, Sendikamız komisyon tarafından kabul edilmiştir.Sunulan taslakta orman köylülerine tanınan, hakların büyük bir çoğunluğunun kaldırılması, orman kadastro komisyonlarının yapılarının değiştirilmesi, yine orman yangınlarıyla mücadelede özel sektörlere bazı hakların tanınması, milli parklar, çölleşme ve erozyonla mücadele kanununda bazı değişikliklerin yapılması vb. konular ormancılıkta yıkım diye adlandırabileceğimiz tasarı maddeleri üzerinde görüş bildirmek,ve ormancı meslektaşların temel sorunları olan özlük haklarının yanı sıra görev tazminatı, yıpranma tazminatı, (fiili hizmet) risk tazminatı, görev ve sorumlulukların yeniden tanımı, silah taşıma ruhsatı ve harç muafiyeti gibi konularla ilgili yasa tasarısına ekleme yapılması konusunda çalışma yürütülecektir. Tüm meslektaşlarımızın bilgilerine sunulur.Bu haberi paylaşın...