İNŞAAT VE AĞAÇ İŞÇİLERİ ENTERNASYONELİNİN 4. DÜNYA KONGRESİNDE ÖNERGEMİZ KABUL EDİLDİ

Sendikamızın üyesi olduğu İnşaat ve Ağaç İşçileri Enternasyoneli'nin 4. Dünya Kongresi'nde sendikamız "Göçün Gerçek Sebeplerinin Ortadan Kaldırılması" başlıklı önergemiz oy birliği ile kabul edilmiştir.

Önergemizde dünya genelinde daha iyi yaşama ve çalışma koşullarına kavuşmak adına milyonlarca kişinin ülkelerini bırakıp göç etmeye sürüklenmesinin temel sebeplerinin neoliberal politikaların vahşi uygulamaları olduğunu belirttik. Bu politikalar bazı ülkelerde sömürüye dayalı çalışma koşulları yaratırken bazı ülkelerin de iç savaşlar yaşamasına yol açmıştır. Tüm bu yaşananlar sonucu milyonlarca insan kendi ülkesinin dışında başka ülkelere göç etmeyi seçmiştir. Önergemizde anlatmak istediğimiz göç sonrası yaşanan zorluklara çözüm bulmak ne kadar önemli ise daha da önemli olanın İnsanların kendi ülkelerinde refah içinde yaşamalarını sağlamak adına verilecek mücadele olduğunu hatırlatmaktır.

Önergemizin kabulüne dair BWI internet sitesinde yayınlanan habere İngilizce olarak aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

https://www.bwint.org/cms/news-72/resolution-on-root-causes-of-migration-passed-952Bu haberi paylaşın...