6 YIL SONRA YENİ BİR YARI KARARI

6 Yıl sonra gelen Yargı Kararının bir çok Orman Muhafaza Memurumuzun mağdur edilmesinden sonra sonuçlanması zafiyettir. Geç gelen adaletin adalet olmadığı düşünülse de bu karar Sendikamızı bir kez daha haklı çıkarmıştır.

2012 Tarihinde açmış olduğumuz "Orman Muhafaza Memurları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği" iptali davası sonucu Yargı Sendikamızı haklı bulmuştur. İlgili Kararda da görüleceği üzere "Orman Muhafaza Memurları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği"nin "Kapsam" başlıklı 2. maddesinin, "Öğrenim durumu" başlıklı 5. maddesinin, "İlk defa memuriyete atanma" başlıklı 6. maddesinin, "Atama" başlıklı 7. maddesinin, "Hizmet bölümleri ve hizmet yerleri" başlıklı 10. maddesinin, "Zorunlu çalışma süresi" başlıklı 12. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinin ve "Mazeret sebebiyle yer değiştirme suretiyle atama" başlıklı 17. maddesinin hemen hemen tamamının hukuksuz olduğu Yargı Kararı ile doğrulanmıştır.

Kurum; dava konusu 17.08.2012 gün ve 28387 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Orman Muhafaza Memurları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği"hakkında yargı süreci devam ederken, 20.09.2014 gün ve 29125 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yeni "Orman Muhafaza Memurları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği"ile bir önceki yönetmeliğini -özüne dokunmadan sadece tarih ve sayısını değiştirip- Yüksek Yargı Kararını yok sayarak yürürlükten kaldırmıştır.

Bu konuda, Yargı kararını yok sayarak yanlış uygulamasını çeşitli yollarla ısrarla devam ettiren Orman Genel Müdürlüğü hakkında Sendikamız tarafından hukuki süreç başlatılmıştır.

Tüm Orman Muhafaza Memurlarına Önemle Duyrulur.

 

NOT: 17.08.2012 Tarihli "Orman Muhafaza Memurları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği"ne göre yapılan rotasyon uygulamasına tabi tutulan Orman Muhafaza Memurları mağdur edilmişlerdir.

Mağdur olan tüm Orman Muhafaza Memurlarının geri dönüşleri için izleyecekleri yol ve başvuru dilekçe örneği için Sendikamızla irtibat halinde olmaları duyurulur.  

Dava sonucu için linki tıklayınız.Bu haberi paylaşın...