OGM GENEL MÜDÜRÜ SAYIN BEKİR KARACABEY ZİYARETİMİZ

Sendikamız Yönetim Kurulu olarak, Orman Genel Müdürlüğü görevine atanan Sayın Bekir KARACABEY, makamında ziyaret edildi.  Ziyarette Kurumun personel politikaları hakkında Sendikanın düşünceleri ifade edildi. Ayrıca rotasyon uygulamasının, Kurumun işleyişine aykırılığı ve yapılan haksızlıklar Yönetim Kurulu tarafından dile getirildi. Özellikle Kurumun yetkililerinin Sendika tercihlerindeki taraflı oluşu, çalışanlar arasında huzursuzluklara neden olduğu gibi, çalışma barışını da ortadan kaldırıldığı ifade edildi. Ayrıca Kurumun gerek sendikalarla gerekse meslek örgütleriyle diyalog içerisinde olması gerekliliği vurgulandı. Sayın Genel Müdür dile getirdiğimiz konular hakkında oldukça duyarlı davrandığı gibi, bundan böyle de diyaloğa açık olduğunu, bu tür olumlu yaklaşım sonucu sorunların daha sağlıklı çözüleceğini ifade etti. Görüşmede özlük haklarının uygulanmasındaki sıkıntıların vurgulanmasının yanısıra personel yetersizliği ve çalışanlara yüklenen iş yükü de dile getirilmiştir. 

 

 Bu haberi paylaşın...