OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İLANI

              10 Nisan 2017 tarihinde yapılan 3. Olağan Genel Kurulumuz sonunda yapılan zorunlu organlar seçiminde asil üye adedi kadar yedek üye seçilmediği gerekçesiyle ÇSGB’nin 29/05/2017 tarih ve 74071012-482.01.02.01-24274 nolu sayılı yazısı ile Genel Kurul’un iptal edildiği seçimli Genel Kurul’un Olağanüstü olarak tekrarı istenmektedir.  18/07/2017 tarih ve 60 Sayılı kararı ile Genel Kurul’un tekrarlanmasına karar verilmiştir.

            Olağanüstü Genel Kurul’un 18.08.2017 tarihinde saat 11:00’da,  çoğunluk durumunun sağlanmaması halinde ise saat 14:00’da Türkiye YOL-İŞ Sendikası’nın Merkezi’nin bulunduğu, Kızılay Mahallesi, Sümer 1 Sok. No:18, 06420 Çankaya/Ankara adresinde  çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Olağanüstü Genel Kurul 3. Olağan Genel Kurula katılan Delegelerin katılmasıyla gerçekleştirilecektir.

            İlanen duyurulur!

            Olağanüstü Genel Kurula Katılacak Üye Listesi için tıklayınız.Bu haberi paylaşın...