MADENE HAYIR YAŞAMA EVET!

Sendikamız Tarım orman-İş Sakarya İli, Karasu İlçesi Paralı Mahallesi Muhtarlığı'nın yazılı talebi üzerine, yöre halkının içme sularını ve doğasını kirleten, madene karşı yürüttükleri mücadeleye ortak olmuştur. Sendikamız Genel Başkanı Şükrü DURMUŞ, Genel Örgütlenme Sekreteri Kadir KIRBAŞ, Genel Hukuk ve TİS Sekreteri Barış GİRGİNELİn yanı sıra oluşturulan teknik heyetle birlikte olay mahaline gidilmiştir. Teknik heyetin arazi incelenmesinden sonra köylülerle birlikte basın açıklaması yapılmıştır. Bu konudaki basın açıklamamız aşağıdadır.

BASINA VE KAMUOYUNA DUYURULUR!
Değerli basın mensupları, değerli katılımcılar, bugün burada Sakarya İli, Karasu İlçesi, Paralı Mahallesi sakinlerinin yaşam alanlarına müdahale eden maden şirketine karşı yürüttükleri mücadeleye ortak olmak ve destek olmak adına gelmiş bulunmaktayız. 
Söz konusu maden şirketi Orhun Madencilik Metal Maden İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş.’nin hematit madeni izin ruhsatı alarak yürütmekte olduğu faaliyetin yöre halkının tarım alanlarına verdiği zararın yanı sıra şirketin şantiyesinin bulunduğu sahanın yaklaşık 2 bin beş yüz hanenin içme suyunu karşılayan kaynağın hemen üzerinde olması insan sağlığını düşünmeden kimyasal atıkların ve madeni yağların gelişigüzel doğaya salınması giderek içme suyunun kirlenmesine neden olmaktadır. Paralı Köyü Halkı, tarım alanlarını, doğasını ve suyunu kirleten madeni istemiyor, bir an önce madenin kapatılmasını ve yaşam alanlarına müdahalenin durdurulmasını talep ediyor. 
Paralı Mahallesi Muhtarlığı’nın Sendikamıza 17/06/2017 tarihinde yapmış olduğu yazılı müracaat üzerine Merkez Yönetim Kurulumuzun kararı ile, davaya müdahil olunması kararlaştırılmıştır. Yürüteceğimiz hukuki mücadeleyi güçlendirmek adına bir teknik heyet oluşturulmuş ve bu heyete davetimizi kırmayarak heyette yer alan, akademisyenlere ve uzman heyete öncelikle Sendikam ve Paralı Köyü halkı adına teşekkür ediyorum. 
Heyetimizde;
TTB adına Toplum Sağlığı Uzmanı, Prof. Dr. Ali Osman KARABABA aramızda 
ÇMO adına Tuğba UÇANKUŞ
OMO adına Orman Yüksek Mühendisi Yahya GÜVENÇ
ZMO adına Mehtap ERCAN BİLGEN
KMO adına Şakir ŞEN 
HMO adına İrem SERDAROĞLU
Barolar Birliği Adına Avukat Elif YAR
TOD adına Orman Yüksek Mühendisi Ahmet HAMARAT
Sendikamız Tarım orman-İş adına Orman Yüksek Mühendisi Mustafa ZENGİN
bulunmaktadır. 
Heyetimiz arazide teknik inceleme yaparak tanzim edecekleri raporu Paralı Köyü Halkı tarafından Sakarya 1. İdare Mahkemesine açılan 2017/52 Esas Sayılı davaya müdahil olmak üzere yargıya sunacaktır. 
Değerli katılımcılar burada önemli olan, sadece yargı süreci değil, aynı zamanda bu yörede yaşayan halkın duyarlılığı ve yaşam alanlarına sahip çıkmasıdır. Ne yazık ki Ülkeyi yöneten siyasi irade halkın yaşam alanı yerine sermayenin çıkarlarını gözeten politikalardan yanadır. Bizler, çocuklarımızın geleceğine sahip çıkmak adına nerede olursa olsun Paralı Köyü’nde, Cerattepe’de, Yeşilyol’da, Kazdağları’nda, Munzur Vadisi’nde, Solaklı Vadisi’nde Ülkemizin neresinde olursa olsun, yaşam alanlarımıza kasteden, bu yağma düzeninin karşısında olduk olmaya da devam edeceğiz. Bugün doğamızı katleden egemenlere ve sermayeye şunu hatırlatmak isteriz; kirlettiğiniz bu alan bir gün sizin de sonunuzu hazırlayacaktır. Bu anlamıyla Kızılderili Atasözünü hatırlatmakta yarar vardır. 
“Son ağaç kesildiğinde, son nehir zehirlendiğinde, son balık öldüğünde paranın yenilemeyeceğini göreceksiniz” sözü bize her şeyi açıkça anlatmaktadır. Bizler, çocuklarımızdan ödünç aldığımız doğayı onlara eksiksiz bırakmak zorundayız. Bu mücadele ne ilktir, ne de son olacaktır. Sözlerimi bir Sendikacı yoldaşımın sözüyle bitirmek istiyorum. “Dayanışma varsa, imkansız yoktur”
Hepinizi katılımcılar ve Sendika Genel Merkez Yönetimi adına saygı ile selamlıyorum. 19/07/2017
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Şükrü DURMUŞ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Genel BaşkanBu haberi paylaşın...