GÖÇMENLER VE İNSANCA YAŞAM KOŞULLARI

26-29 Haziran 2017 tarihleri arası Almanya’nın Berlin şehrinde İnsanca göç , göçmenlerin spor organizasyonunda çalışmaları ve diğer sektörlerde çalışma koşulları konulu Küresel Toplantı yapıldı. Toplantıya, Ülkemizi temsilen Türkiye Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan AĞAR, Genel Sekreter, Tevfik ÖZÇELİK ve Kamu Sendikalarını temsilen Genel Başkanımız Şükrü DURMUŞ katılmıştır. Toplantıda temel olarak göçmenlerin göç esnasında yaşadıkları sıkıntılar, gittikleri ülkelerde insanlık dışı koşullarda çalıştırılıyor olmalarının yanısıra, büyük spor organizasyonlarında (FIFA) çalıştırılmaları ele alındı. Çalışmaya Alman İçişleri Bakanı, Hans Georg Engelke,  Katar’da yapılacak 2022 Dünya Kupası Etkinliklerinden sorumlu Yüksek Komite Genel Sekreteri aynı zamanda Katar Prensi H. E Hassan Al Thawadi  ILO sorumlusu, Dünya İnsan Hakları Sorumlusu yanı sıra Avrupa, Asya ve ABD’den bir çok sendika yetkilisi  katılmıştır. Sendikamız Genel Başkanı Şükrü Durmuş, yapmış olduğu konuşmada “ İnsana Yakışır Göç ifadesini eleştirmiştir. İnsanların ülkelerinden göçmesinin temel olarak iki nedeni olduğunu, birinci nedenin savaşlar, ikinci nedenin ise yoksul ülkelerin emperyalist ülkeler tarafından sömürülmesinin olduğunu ifade etmiştir. Göç eden insanların güvenli ve daha iyi yaşam koşullarına ulaşmak adına ülkelerini terk ettiğini söylemiştir.  Burada yapılması gerekenin insani göç koşullarının oluşturulması yerine göçmenlerin kendi ülkelerinde kalmalarını ve kendi ülkelerinde insanca yaşam koşullarının sağlanması gerektiğini ifade ederek, bu toplantıdan çıkması gereken ortak kararın kapitalist sistemin küresel politikalarına karşı, ortak bir sesin yükselmesi, fiili ve ekonomik savaşların bir an önce durdurulmasını savunmuştur. Ayrıca, dünya ölçeğinde toplam, 65 milyon mültecinin olduğu (göçmenin) bunun%10’unun Türkiye’de olduğunu ifade etmiştir. Göçmenlere insani yaşam koşullarının sağlanması gerektiği konuşulurken, Ülkemizdeki aşırı göçmen yığılmasının giderek kaosa dönüştüğü, 10 milyonu aşkın genç insanımızın işsiz olması durumunda göçmenlere istihdam yaratılmasının olanaksız olduğu ve göçmenlerin kayıt dışı çalıştırılmaları durumunda çalışma barışının zedeleneceği ifade edilmiştir. Göçmenlerle ilgili AKP İktidarı ve bazı batılı ülkelerin imzalamış olduğu “geri kabul” anlaşmasının insan haklarına aykırı olduğunu da ifade etmiştir.

 

 Bu haberi paylaşın...