DOĞA KATLİAMCILARINA KARŞI MÜCADELEMİZ SÜRÜYOR!

Sakarya İli, Karasu İlçesi, Paralı Mahallesi Muhtarlığı’nın Sendikamıza göndermiş olduğu 17/06/2017 tarihli yazısında;

Paralı Mahallesi Muhtarlığı sınırları içerisinde Orhun Madencilik Metal Maden İnşaat Sanayii Ticaret A.Ş’ ne ait hematit madeni izin ruhsatı alınmış ve maden işletilmesine devam edilmektedir. Söz konusu madenin ruhsat alanı 625 hektar olmasına rağmen, çalışma alanı çok küçük bir sahada gösterilerek ÇED raporu alınmadan faaliyet yürütülmektedir. Söz konusu şirket oldukça geniş bir ormanlık alanda deneme sahaları açmış, iş makineleri ile doğa tahribatına da devam etmektedir. Ayrıca iş makinelerinin şantiye alanı olarak belirlenen yer, Paralı mahallesinin ve 5 (beş) köyün yaklaşık 2.500 (ikibinbeşyüz) hanenin içme suyunun karşılandığı su kaynağının hemen üst kısmındadır. Taşınan maden tarım alanlarının içinden (fındık bahçeleri) ve köylünün merasını da tahrip ederek yerleşim alanlarını toza bulayarak, taşınmaktadır. Bu durum köylülerin hem tarımsal faaliyetlerine, çevre sağlığına ve içme suyunun giderek zehirlenmesine yol açmaktadır. Maden ruhsatının iptaline ilişkin, Sakarya 1. İdare Mahkemesi’ne 2017/52 E. Sayılı dosya açılmış olup ilgili muhtarlığın talebi ile Sendikamızın davaya müdahil olması istenmektedir.

17/06/2017 tarihinde Sendikamız Genel Başkanı Şükrü Durmuş , Genel Hukuk ve TİS Sekreteri Barış Girginel Karasu İlçesi Paralı mahallesine giderek muhtar ve köy halkıyla birlikte bahsi geçen madem işletmesinin bulunduğu ormanlık saha gezildi. Geniş bir alanda deneme sahası açmak adına ormanın kontrolsüzce tahrip edildiği, çalışma sahası içerisinde ve çevresinde hiçbir güvenlik önlemi alınmadığı orman içerisinde yapılan çalışmalar da ise kesilen ağaçların şirketin inisiyatifi doğrultusunda kesildiği, idarenin bu konuda oldukça sorumsuz davrandığı tespit edilmiştir. Ayrıca söz konusu şirketin iş makinelerinin şantiye olarak kullandığı alan, söz konusu köylerin ve yaklaşık ikibinbeşyüz hanenin içme suyu kaynağının gözesinin hemen üst kısmında kurulu olduğu gözlenmiştir. Aşağıdaki fotoğraflarda da görüleceği gibi iş makinelerinin yağ ve akaryakıt atıklarının, gelişigüzel doğaya salındığı gözlenmiştir. Bu tahribat karşısında Sendikamız TMMOB’a bağlı ZMO, OMO, ÇMO, MMO, HMO, Kimya Mühendisleri Odalarının yanı sıra Türk Tabipler Birliği, Barolar Birliği, Sakarya Şehircilik Çevre İl Müdürlüğü, Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü Türkiye Ormancılar Derneği Genel Merkezlerine yazılı olarak başvurarak, görevlendirilecek birer teknik elemanla birlikte,arazide teknik bir raporun düzenlenemsine ve daha önce açılmış olan 2017/52 E. Sayılı davaya Sendika olarak müdahil olarak katılmasına kara verilmiştir. Bu konuda eşsiz doğal güzelliğe sahip bu alanın tahrip edilmesine asla göz yumulmayacaktır! Geçen yıl, Burudur Niyazlar Köyü’nde yürütmüş olduğumuz mücadele sonucu 40 yıldır krom üretimi yapan ve doğayı tahrip eden maden, nasıl kapatılmışsa Orhun Madencilik de aynı akibete uğrayacağının kimsenin kuşkusu olmasın. 

 Bu haberi paylaşın...