OGM PERSONELİNE ÖNEMLİ DUYURU!

 OGM Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'ne dayanılarak rotasyona tabi tutulacak personelin hizmet süreleri ve sicil kayıtları Kurum tarafından kasıtlı olarak tüm uyarılarımıza rağmen yanlış gösterilmektedir. Bu usulsüz uygulama Sendikamızın Noter kanalıyla da tespit ettirip yargıya taşıdığı bir konudur. 26.05.2014 saat 15:30'da Sendikamız Genel Başkanı Şükrü DURMUŞ MYK üyelerimiz Sadettin KOÇAK ve Belma ÇALIŞKAN ile Gn. Müdür İsmail ÜZMEZ, Gn. MÜdür Yardımcısı M.Zeki TEMUR ziyaret edilmiş, kendilerine yaşanan olumsuzluklar ve yapılan suç duyurusu izah edilmiştir. Gn. Müdür'ün tüm olumsuzluklar giderilmeden personelin tercihte bulunmaması gerektiği yönünde de talimatlarının olduğu ifade edilmiştir. Rotasyondan etkilenecek tüm üyelerimizin yeni bir talimat gelene kadar tercihte bulunmamaları gerekmektedir. Ayrıca bilehare yapılacak tercihlerin de yazılı ve ıslak imzayla kuruma dilekçe verilmesi şeklinde yapılması ileride doğabilecek hukuksuzluklara müdahale edebilmek için önemlidir. Dilekçe verme zorunluluğu duyulması halinde ise "tercihlerimi 13.10.2013 tarih ve 28794 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren OGM Personeli Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına ilişkin Yönetmelik " gereği yapmaktayım,tayin talebim yoktur dilekçemi her türlü yasal hakkım saklı kalmak kaydı ile imzalıyorum. İbaresinin mutlaka şerh olarak düşülmesi gerekmektedir. Önemle çalışanlarımıza duyurulur!

Not : Rotasyon uygulamasının durdurulmasına yönelik Ankara C. Savcılığı'na yapmış olduğumuz başvuruyu güçlendirmek ve uygulamanın (ihtiyat-i tedbir) iptali için sistem üzerinden gerçek dışı bilgilere ulaşan personelin almış oldukları farklı bilgileri Sendikamıza ulaştırmaları önemle duyurulur.Bu haberi paylaşın...