II. Olağan Genel Kurul İlanı

GENEL KURUL İLANI

Kısa adı Tarım Orman İş (Tarım Orman Hayvancılık ve Çevre Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası) olan Sendikamızın II. Olağan Genel Kurulu 22-23/02/2014 tarih ve saat 09:00’da Bayındır Sokak No:10 Kızılay / ANKARA adresinde bulunan Türk-İş Konfederasyon Salonu’nda, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanacaktır.

Olağan Genel Kurulumuz, 22-23/02/2014 tarihindeki toplantısında çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantısı 1-2/03/2014 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.
İlanen duyurulur.

 

 

Hakan KÖRBALTA                                                                                                              Şükrü DURMUŞ
Genel Eğt. Ve Örgt. Sekreteri                                                                                              Genel Başkan

 

 

GÜNDEM:
1.Yoklama
2. Açılış, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı
3. Divan Seçimi
4. Genel Başkan’ın Konuşması
5. Konukların Tanıtımı ve Konuşmaları
6. Çalışma Raporu’nun Sunulması ve Görüşülmesi
7. Mali Rapor, Denetleme ve Disiplin Raporları’nın Sunulması
8. Raporların İbrası
9. Genel Merkezce Önerilen Tahmini Bütçe’nin Görüşülmesi
10. Tüzük Değişikliklerinin Sunulması ve Oylanması
11. Zorunlu Organlara Adaylıkların Belirlenmesi
12. Sandık Kurulu’nun Oluşturulması
13. Dilek ve Temenniler
14. Seçimler ve Kapanış

 

 Bu haberi paylaşın...