ÖNEMLİ DUYURU!

OGM'nin hukuk dışı uygulamalarına bir yenisi daha eklendi. Bugün "10 Aralık 2013 tarih 28847 Sayılı Resmi Gazete" ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Yönetmelik Genel Yönetmeliğe aykırı olarak 10.04.2011 tarih ve 27901 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Sendikamız yayımlanan yönetmeliği yargıya taşımış olup,Danıştay 2. Dairesince 2011/3802 Esas Sayılı Kararıyla yürütülmesi durdurulmuştur. Yargı süreci devam ederken yine aynı yönetmelik hukuk dışı maddeleriyle (iptal edilen maddeler dahil) 22.06.2012 tarih ve 28331 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak tekrar yürürlüğe konmuştur. Söz konusu yönetmelik ikinci kez Sendikamızca yargıya taşınmış olup Danıştay 2013/1094 Esas Sayılı Kararı ile tekrar yürütülmesi durdurulmuştur. Orman Genel Müdürlüğü Yöneticileri aynı hukuk dışı yöntemlerle sırf yandaşlarına kadro sağlamak adına bugün 10.12.2013 tarih ve 28847 Sayılı Resmi Gazetede yayımladıkları Yönetmelikle hukuk tanımaz tutumlarında ısrar etmektedirler. Sendikamız TARIM ORMAN-İŞ bu hukuksuz uygulamayı da zaman geçirmeden yargıya taşıyacaktır.
 Bu haberi paylaşın...