ORMAN MUHAFAZA MEMURLARINA DUYURU

ORMAN MUHAFAZA MEMURLARINA DUYURU

         17 Ağustos 2012 tarihinde 28387 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Orman Muhafaza Memurları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Anayasaya, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa ve 6831 Sayılı Orman Kanununa aykırıkları nedeni ile Sendikamız tarafından 29 Ağustos 2012 tarihinde yargıya taşınmış olup, Danıştay 2.Dairesinde 2012/9392 Sayılı davamız Yürütmenin Durdurulması ve sonucunda işlemin iptali talebi son aşamaya gelmiştir. Muhtemelen birkaç gün içinde ara kararı alarak resmi bir açıklama tüm çalışanlara duyurulacaktır.


          Orman Genel Müdürlüğü 17 Ağustos 2012 tarihinde yürürlüğe koyduğu Yönetmeliğin hukuksuzluğunu kendileri de kabul etmiş ki ilk düzeltme 27/09/2012 tarih ve 28424 sayılı Resmi Gazetede, ikinci düzeltme ise Sendikamızın da Anayasaya aykırı bulup İptalini talep ettiği Yönetmeliğin 6.maddesine ilişkin düzeltme olup, 04/05/2013 tarih ve 28637 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Özellikle ormancı çalışanların yürümekte olan dava hakkında asılsız açıklamalara inanmamalarını,yargı kararını görmeden görüş beyan etmemelerini önemle duyurmak isteriz.
 Bu haberi paylaşın...