ORMAN MUHAFAZA MEMURLARININ DİKKATİNE!

…………….. ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE SUNULMAK ÜZERE …………………. İŞLETME ŞEFLİĞİNE 
…………………..

 

Halen  …………………………. Orman İşletme Müdürlüğü ……………………… Orman İşletme Şefliği emrinde Orman Muhafaza Memuru olarak görev yapmaktayım.
17 Ağustos 2012 Tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Orman Muhafaza Memurları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine dayanılarak tayin talebinde bulunmamız istenmektedir.
Bu uygulama hukuk dışıdır.

Şöyle ki;
• 3071 Sayılı Dilekçe Kanununa göre dilekçe kişinin talebinin yazılı olarak ilgili makama iletilmesidir.Bu nedenle kurum tarafından dilekçe istenilmesi yasaya aykırıdır.
• Ben; 04 Temmuz 2011 Tarih ve 27984 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 645 Sayılı “Orman Su İşleri Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile Kuruluş Kanununda yapılan değişiklikle mülga olan …………. İl Çevre Orman Müdürlüğü emrinden ……………………………… İşletme Müdürlüğü  ……………………. İşletme Şefliği emrine………………….tarihinde tayin oldum.Mevcut Yönetmeliğe göre bulunduğum şeflikte 5 yılı,işletmede ise 10 yıllık süreyi tamamladım.
Bu nedenlerle tayin edilmem önünde yasal engel mevcut olup ayrıca talebimde yoktur.
Gereğini arz ederim. ……/…../2013

 


Adresi : Adı-Soyadı
………………………………… ……………………………
…………………………………
 

 

 

Dilekçe Örneğini bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız...Bu haberi paylaşın...