TARIM ORMAN-İŞ 14 YAŞINDA!

Sendikamız Tarım Orman-İş 6 Nisan 2010 yılında kurularak Kamu Emekçileri sendikal mücadelesinde onurlu yerini almıştır. Dünyadaki canlılık, ormanlarımız, meralarımız, yeraltı ve yerüstü kaynaklarımız, akarsularımız, sermayenin çıkarları doğrultusunda heder edilmektedir. Sendikamız Tarım Oman-İş III. Olağan Genel Kurulu'nda oy birliği belirlediği "YAŞANABİLİR BİR DÜNYA MÜMKÜN" sloganını yaşama geçirme mücadelesini yılmadan ve kararlılıkla sürdürmektedir.
- Kamu Emekçileri için insana yaraşır bir ücretin, özlük hakları ve çalışma koşullarının sağlanması
- Tarım ve ormancılık sektöründeki hizmetin sosyal devlet anlayışına uygun bir anlayışla sunulmasının sağlanması,
- Emek mücadelesinin "Hak verilmez alınır" ilkesi doğrultusunda sınıfsal bir dayanışma ile yürütülmesi
-Sendikal hak ve özgürlüklerin uluslararası normlara uygun hale getirilmesi
-Çalışanların emeklerinin karşılığı belirlenirken sendikaların bağımsız toplu sözleşme masalarında yerini alması
- Hak taleplerinin karşılık bulmadığı uzlaşmazlık durumunda grev hakkının kullanılması
-Mücadelenin yürütüldüğü alanlarda temel insan haklarına dayalı demokrasi ilkelerine sahip çıkarak evrensel değerler doğrultusunda hareket edilmesi,
Değerli mücadele arkadaşlarım, emekçiler ve emek dostları! Tarım Orman-İş 6 Nİsan 2010 tarihinde bir tohum olarak toprağa düştü, fidan oldu, ağaç oldu.
"Sensiz Bir Eksiğiz, Bugün Bize Katıl!" sloganını birlikte haykıralım. İNSANA YARAŞIR , YAŞANABİLİR BİR DÜNYA MÜMKÜN!
 Bu haberi paylaşın...