GENEL BAŞKANIMIZ YİNE ve YENİDEN HAKLI HUKUK MÜCADELESİNİ KAZANDI!

..........Bu durumda, Tarım Orman İş Sendikası Başkanı olarak görev yapan davacının yaptığı açıklamaların sendikanın ilke ve amaçları doğrultusunda yapılan açıklamalar olduğu, yasal mevzuat hükümlerine göre yapılan açıklamaların sendikal faaliyetler kapsamında, sendikal amaçlar, emeğin sorunları, emekçi sorunları, yaşanan sorunlara yönelik sendikal bakış ve sendikal çözüm önerileri ile yapılan uygulamalara karşı hukuk sınırları içerisinde eleştirileri kapsadığı sonucuna ulaşılmakla davacı hakkında tesis edilen disiplin cezasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, karar verilmiştir. Kararın tamamını okumak için lütfen linke tıklayınız.

İlgili Mahkeme Kararı >>Bu haberi paylaşın...