2023 BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNE İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI YAPTIK

Birleşik Kamu -İş Konfederasyon Merkezi olarak almış olduğu karar doğrultusunda, Sendikamız Tarım Orman-İş'in katılımıyla Ankara, Ulus ATATÜRK Anıtı önünde, saat 10:30'da basın açıklaması düzenlenmiştir. Bugün Mecliste görüşmelerinin tamamlanacak olan 2023 bütçesinin bütçe kalemlerine bakıldığında, bütçenin halkın, yoksulların, çiftçinin, köylünün, küçük esnafın, kamu emekçilerinin, (memurların) işçinin ve işsizin bütçesi olmadığı açıktır. Gelirlerinin % 70'inin emekçilerin direk ve dolaylı yoldan ödediği vergilerden oluşmasına rağmen, dağılımda emekçilere ödenecek olan rakamların % 10'un altına düşülmüş olması, büyük payın ise faize ve rantiyeye ayrılmış olması asla kabul edilemez. Bu anlamıyla" rant için değil halk için bütçe" diyor ve dayatılan bu 2023 bütçeyi kabul etmiyoruz.Bu haberi paylaşın...